Home » Daňová evidence a výpočet daně z příjmu z podnikání

Daňová evidence a výpočet daně z příjmu z podnikání

dreamstimeextralarge_27480558Základ daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se stanovuje rozdílem mezi příjmy a výdaji pomocí daňové evidence. Cílem daňové evidence je zajistit správné zjištění základu daně z příjmu a její obsah. Daňovým příjmem a výdajem jsou v daňové evidenci peněžní toky uskutečněné za účelem podnikání. Daň z příjmu OSVČ je daní přímou, tj. vypočtenou z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Odvádí se finančnímu úřadu na základě daňového přiznání nebo prostřednictvím mzdy.

Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz