Home » Daňová evidence plátce DPH

Daňová evidence plátce DPH

dreamstimeextralarge_12225932Je-li poplatník plátcem DPH, je třeba daňovou evidenci vést podle §100 zákona o DPH. Plátce DPH je povinen uplatňovat DPH při prodeji svých služeb nebo zboží a vystavovat daňové doklady a to do 15 dnů ode dne uskutečnění  zdanitelného plnění, které nastává u dodání zboží při prodeji podle kupní smlouvy dnem dodání. U poskytnutí služby nastane dnem vystavení daňového dokladu nebo dnem poskytnutí služby. Od ledna 2013 se vede i DPH ze záloh, musí se vystavovat daňové doklady a odvést DPH z přijatých záloh, netýká se to pouze plátce, který dodává zboží plátci do EU, nebo vyváží zboží mimo EU. Co se týče daňové evidence k DPH je potřeba vést evidenci přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění, včetně i těch osvobozených od DPH podle §100 Zákona o DPH. Od ledna 2013 musí evidence obsahovat i DIČ dodavatele, pokud nejde o zjednodušený daňový doklad, který se vystavuje při platbě do 10 tis. Kč. (doklad vystaven na základě vlastního rozhodnutí, do konce r. 2012 to bylo na žádost odběratele).

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz