Home » Naše kompletní služby

Naše kompletní služby

Pro všechny živnostníky i malé organizace z Brna a okolí nabízím kompletní účetní služby zahrnující vedení a zpracování daňové evidence, případně účetnictví, a samozřejmě veškerých daňových dokladů a výkazů. Rovněž pro Vás zpracuji daňová přiznání i DPH nebo roční přehledy zdravotního a sociálního pojištění. Pro brněnské společnosti s vlastními zaměstnanci nabízím také mzdovou agendu a personalistiku. Kromě výše uvedených nabízím samozřejmě celou řadu dalších služeb, mezi které patří například odborné poradenství v oblasti daní i daňové evidence či mezd.

Vedení daňové evidence (případně účetnictví) Brno

Každý začínající živnostník i rozběhnutá malá organizace z Brna, která disponuje příjmy a výdaji z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti? Pak tuto skutečnost musíte odvádět ve své dani z příjmu. K tomu Vám postačí vést daňovou evidenci.

Do daňové evidence se zaznamenávají všechny daňové doklady, které potom slouží k výpočtu základu daně z příjmů. Patří sem tedy výdaje a příjmy, a to peněžní i nepeněžní, ale také odpisy dlouhodobého majetku nebo přehled o závazcích. Daňový evidence shromažďuje údaje za jeden kalendářní rok a její vedení je oproti účetnictví podstatně snazší.

Daňovou evidenci totiž nemusíte vést podle striktní předlohy a řadit jednotlivé výkazy podle data nebo druhu. Bohatě postačí, když budete údaje pouze správně zaznamenávat. Údaje za jednotlivé položky můžete zapisovat i hromadně, například za jeden týden nebo kalendářní měsíc – to se týká především drobných položek, jako jsou výdaje za korespondenci apod.

Oproti tomu má účetnictví (dříve podvojné účetnictví) svá pevně stanovená pravidla, která je nutno dodržovat. Především je ale potřeba vést uspořádané zápisy o Vaší podnikatelské činnosti.

Tak jako tak Vám vedení daňové evidence pomůže lépe se zorientovat ve stavu Vaší společnosti a můžete ji použít i pro plánování dalšího chodu i směru svého podnikání.

Zpracování mezd a personalistika

Už jste ve svém okolí zaznamenali, že si firmy nechávají mzdy zpracovávat u externí účetní? A víte, proč je tomu tak? Protože zaměstnávat firemní mzdovou účetní se z dlouhodobého hlediska vůbec nevyplácí.

Pro své klienty z Brna a okolí poskytuji rovněž služby mzdové účetní. V praxi to znamená, že za Vás budu zpracovávat mzdy, připravovat výplatní pásky, případně zadávat bankovní příkazy k vyplacení zaměstnaneckých výplat.

Rovněž se věnuji i personalistické činnosti, tedy péči o zaměstnance. Provádím přihlášky a ohlášky zaměstnanců ze zdravotních pojišťoven či správ sociálního zabezpečení, kontroly za zaměstnance a samozřejmě Vám pomůžu i s přípravou pracovních smluv a dohod. Kromě již zmíněného také mohu za Vás a Vaše zaměstnance odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Výhodou, kterou se od ostatních mzdových účetní liším, je, že mi své podklady ke zpracování mzdového účetnictví můžete zasílat elektronicky nebo přes datovou schránku, stejně jako Vám mohu touto cestou já zasílat zpracované přehledy. Tím se výrazně urychlí naše spolupráce a Vy tak budete mít rychlý přehled o tom, co se ve Vaší společnosti děje.

Zpracování daňového přiznání (daň z příjmů)

Všichni drobní podnikatelé i živnostníci, tedy fyzické a právnické osoby i obchodní společnosti, ze svých příjmů musí odvádět určitou daň. To se samozřejmě týká i společností a podnikatelů z Brna a okolí.

Vypracuji pro Vás daňové přiznání pro daň z příjmu, do kterého se uvádí veškeré příjmy a výdaje spojené s podnikáním či samostatné výdělečné činnosti. Rovněž je třeba znát vaše příjmy ze zaměstnání, zahraničí a kapitálového majetku i veškeré další příjmy a výdaje, které se Vám v průběhu podnikání vyskytly.

Součtem veškerých daňových základů získáme Váš základ daně z příjmů. Od něj pak odečteme všechny odečitatelné položky, slevy na dani a daňové zálohy, které jste platili.

K daňovému přiznání samozřejmě doložím všechny dokumenty pro uplatnění slev na daních a vůbec veškeré podklady určené ke snížení daně z příjmů. Vznikne-li Vám daňový přeplatek, rovněž požádám o jeho navrácení.

Kompletní zpracování DPH

Daň z přidané hodnoty je jednou z hlavních složek příjmů státního rozpočtu. Přitom je DPH poměrně jednoduché. Pokud jste dodavatelem nějakého zboží, musíte ze svého obchodu odvádět určitou daň, jestliže je tento obchod předmětem daně. Coby odběratel zase můžete zažádat o vrácení daně, kterou jste zaplatili dodavateli.

Pro všechny malé brněnské podnikatele nabízím kompletní zpracování DPH včetně všech důležitých náležitostí. Pomohu Vám spočítat, jaké DPH máte státu odvádět, případně kolik můžete žádat pro navrácení DPH.

Roční přehledy zdravotního a sociálního pojištění

Roční přehledy slouží především k výpočtu výše doplatků, případně přeplatků, na zdravotním a sociálním pojištění, které jsme v průběhu roku platili. Přehledy zdravotního a sociálního pojištění jsou vlastně další formou přehledů z příjmů Vaší brněnské společnosti.

Do přehledu se uvádí, stejně jako do daňového přiznání, jaké jste v průběhu uplynulého roku měli příjmy a výdaje, tedy jaký byl Váš zisk. Neuvádíte však platby za zdravotní a sociální pojištění. Pokud byl Váš zisk příliš nízký, vznikne Vám právo pojištění nedoplácet.

Potom podle vzoru spočítáme výši pojištění za celý rok a započítáte rovněž zálohy na pojištění, které jste během roku odvedli. Z těchto údajů lze vypočítat, zda musíte ještě na pojištění něco doplácet nebo jestli Vám stát bude vracet nějaký přeplatek. Rovněž se dozvíte výši Vašich nových záloh na pojištění.

Odborné poradenství

Ke všem daňovým i účetním službám nabízím také odborné poradenství v rozsahu nabízených služeb.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz