Home » Uzavření daňové evidence

Uzavření daňové evidence

Pro daňovou evidenci není v zákoně definován přesný nebo závazný postup při uzavírání zdaňovacího období. Uzávěrku lze provádět obdobně, tak jak byla v jednoduchém účetnictví. V rámci přípravných prací je ale nezbytné prověřit technické zhodnocení, zda úhrn v daném zdaňovacím období na jednom majetku nepřekročil částku 40 tis. Kč, popřípadě je vhodné znovu prověřit, zda jsou správně zaznamenány hospodářské opravy, provést výpočet cestovních náhrad za vozidla nevložená do obchodního majetku, zkontrolovat rezervy na opravy hmotného majetku, provést kontrolu zda pokladna nevykazuje záporný zůstatek a prověřit, zda souhlasí souhrnné kontrolní propočty v deníku za zdaňovací období.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz