Home » Zkušenosti s vedením a daňové evidence

Zkušenosti s vedením a daňové evidence

Protože se na ekonomickém a finančním trhu pohybuji již dlouhou řadu let, přišla jsem postupem času na to, co klienti vlastně při vedení daňové evidence opravdu potřebují a jak jim nejlépe a nejrychleji pomoci tyto potřeby naplnit.

Mými klienty jsou především drobní živnostníci a malé firmy z Brna a okolí, pro které daňovou evidenci zpracovávám. Pro neustálé zkvalitňování svých služeb procházím pravidelným proškolováním, protože klienti chtějí a potřebují znát vždy pouze úplné a aktuální informace.

Pro vedení daňové evidence používám následující vzorec: nejprve si společně sedneme k jednomu stolu a vzájemně si předneseme své plány a požadavky. Vy mi objasníte, do jaké míry požadujete, abych svoji službu vykonávala, a já Vám v rámci svých i Vašich možností navrhnu, jak budeme ve spolupráci pokračovat. Potom už jen stačí, když budeme oba plnit to, co si na schůzce slíbíme, a Vaše daňová evidence bude vždy taková, jaká má být.

Kontakty

Hana Hromková

Tel.: 739074428
Email: hanahromkova@atlas.cz